Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

akumulace tepla

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Akumulace tepelné energie v PCM
 (Luboš Krause)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//mvgawl// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Theses on a related topic

Analýza možností akumulace tepla v horninovém masivu a jeho následné využití.
 (Adam Pytlik)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116540 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Termodynamické procesy při akumulaci tepla ve vodních zásobnících
 (Petr Švarc)

2016, Disertační práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//b01qvw// | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Theses on a related topic

Návrh kogenerační jednotky pro doplnění tepelného zdroje s akumulací tepla
 (Jan Mendrygal)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114933 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Analýza přestupu tepla ve výměníku při dodržení vstupních a výstupních parametrů
 (Tomáš Olbert)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109385 | Strojní inženýrství / Hydraulika a pneumatika | Theses on a related topic

Studie možností akumulace elektřiny a tepla v souvislosti s využíváním obnovitelných zdrojů energie
 (Luboš SLÁDEK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ydatgz// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Theses on a related topic

Studium teplot a latentních tepel fázových transformací vybraných kovových systémů metodou DSC
 (Alice Štvrtňová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99304 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Theses on a related topic

Akumulace tepelné energie v PCM
 (Luboš Krause)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//mvgawl// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Theses on a related topic

Akumulace tepelné energie v PCM
 (Luboš Krause)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//mvgawl// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Theses on a related topic