Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Vliv bodových defektů na stabilitu a mechanické vlastnosti nitridů a oxidů
 (Nikola Koutná)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xdgyd/ | Fyzika / Fyzika kondenzovaných látek | Theses on a related topic

Mechanické vlastnosti biomolekul
 (Ivo Durník)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iupnz/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Titanové nanotrubičky - příprava, mechanické vlastnosti a stabilita
 (Benjamín Andreides)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nbvtb/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Mechanické vlastnosti tenkých vrstev připravených metodou reaktivního magnetronového naprašování
 (Lukáš Zábranský)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h05bi/ | Fyzika / | Theses on a related topic

Mechanické vlastnosti vybraných moravských silicitů
 (Martin Moník)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jcb0l/ | Geologie / | Theses on a related topic

Mechanické vlastnosti smykově porušených hornin z území brněnské aglomerace
 (Andrea Berčáková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/egxga/ | Geologie / | Theses on a related topic

Strukturní a mechanické vlastnosti superslitiny IN 738 LC po tepelně mechanickém zpracování
 (Marek Hartmann)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109079 | Materiálové inženýrství / Neželezné kovy a speciální slitiny | Theses on a related topic

Mechanické vlastnosti bobulí révy vinné a metody jejich stanovení
 (Aneta Fendrychová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//xm5jtu// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Vliv geometrie průvlaku na mechanické vlastnosti taženého patentovaného drátu
 (Juraj Kendra)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104351 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Theses on a related topic

Vliv geometrie kuželového průvlaku na mechanické vlastnosti taženého drátu
 (Zdeněk Havlíček)

2012, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94860 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)