Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

deformace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Umělé deformace lebky a jejich možný vliv na funkci mozku člověka (u historických populací)
 (Karolína Kratochvílová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zosln/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Hluboce založená svahová deformace na východních svazích Travného (Moravskoslezské Beskydy): interpretace geofyzikálních měření a dat z LIDARu
 (Vladimír CHALUPA)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//yxkum8// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Theses on a related topic

Deformace polygonální sítě ve VR
 (Jan Ševčík)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vk0cf/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Umělé deformace lebky člověka
 (Monika Fňašková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b5qww/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Deformace objektů pomocí FFD mřížky
 (Martin Fabian)

2011, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l1pac/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Theses on a related topic

Tvarové deformace založené na vektorových polích
 (Vítězslav Papiež)

2010, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b05f2/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Vysokoteplotní deformace in-situ kompozitů
 (Marie Dudová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ul004/ | Fyzika / | Theses on a related topic

Deformace svalových vláken systémem vázaných částic
 (Martin ČERVENKA)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7v1qhi// | Inženýrská informatika / Medicínská informatika | Theses on a related topic

Vliv výchozí struktury na křivky deformace-napětí středněuhlíkové oceli za tepla
 (Josef Němec)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119518 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic

Vliv deformace na rozpadové diagramy ocelí
 (Rostislav Kawulok)

2015, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111220 | Metalurgie / Metalurgická technologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)