Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

deformation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Skin deformation techniques
 (Boris Bondarenko)

2013, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lthzc/ | Informatika / Počítačová grafika | Theses on a related topic

Transformation behavior of TRIP steels during tensile deformation
 (Stanislava Strýčková)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128888 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Theses on a related topic

Studium přípravy kompaktních materiálů pomocí metod založených na intenzivní plastické deformaci
 (Lenka Kunčická)

2015, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111218 | Metalurgie / Metalurgická technologie | Theses on a related topic

Deformace objektů pomocí FFD mřížky
 (Martin Fabian)

2011, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l1pac/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Theses on a related topic

Hluboce založená svahová deformace na východních svazích Travného (Moravskoslezské Beskydy): interpretace geofyzikálních měření a dat z LIDARu
 (Vladimír CHALUPA)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//yxkum8// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Theses on a related topic

Geomorfologická, strukturní a geofyzikální analýza hlubokého gravitačního porušení masivu Smrku v Moravskoslezských Beskydech
 (Tereza KRÁLÍKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//f1u0c1// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Theses on a related topic

Deformační modely v algoritmech pro prostorovu normalizaci MR obrazů mozku
 (Barbora Malá)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l62l3/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Vysokoteplotní deformace in-situ kompozitů
 (Marie Dudová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ul004/ | Fyzika / | Theses on a related topic

Sesuvy v ČR a vybraná svahová deformace ve Vnějších Západních Karpatech: mapování, terénní monitoring
 (Tereza PODPINKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//o41vtp// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Theses on a related topic

Prognóza svahových deformací v jílovitých zeminách v oblasti Brna
 (Petra Fürychová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a87hv/ | Geologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)