Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

die geometry

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Optimalizace geometrie spirálové vytlačovací hlavy
 (Michal Hrdý)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//coepgu// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Vliv geometrie průvlaku na mechanické vlastnosti taženého patentovaného drátu
 (Juraj Kendra)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104351 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Theses on a related topic

Vliv geometrie kuželového průvlaku na mechanické vlastnosti taženého drátu
 (Zdeněk Havlíček)

2012, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94860 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Theses on a related topic