Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

geometrie pruvlaku

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv geometrie průvlaku na mechanické vlastnosti taženého patentovaného drátu
 (Juraj Kendra)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104351 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Theses on a related topic

Vliv geometrie kuželového průvlaku na mechanické vlastnosti taženého drátu
 (Zdeněk Havlíček)

2012, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94860 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Theses on a related topic

Vlastnosti tyčové oceli tažené z tepelně zpracovaných tyčí a svitků
 (Zdeněk Zálešák)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136556 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic

Optimalizace průvlakové řady při tažení drátu za studena
 (Kamil Klepáč)

2013, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99376 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Theses on a related topic