Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Teplovodní systém

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Využití reálních opcí při rozhodování o investici
 (Aleksandra Garpinich)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ih3px/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Role ratingu v otázce rozhodování o přímých zahraničních investicích
 (Petra Bohuslavová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71165 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Procesy rozhodování o investicích do podnikové informatiky
 (Dominik Matoušek)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31979 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Controlling a rozhodování o efektivnosti investic
 (Jakub Mareček)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//ilopzs// | Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků / | Theses on a related topic

Použití bayesovských metod v rozhodování o investicích
 (Jakub Sosnovec)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/45459 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Model na podporu rozhodování o investicích do silniční infrastruktury na celostátní úrovni
 (Jan Ornst)

2009, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/40185 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Využití finanční analýzy při rozhodování o investici společnosti Biona Jersín, s.r.o.
 (Ladislav ZELENKA)

2005, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qg5910// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Ekonomické aspekty rozhodování o investicích do lidského kapitálu
 (Rudolf Kubík)

2007, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/2496 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Ekonomické zhodnocení bioplynové stanice
 (Jiří Ševčík)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93211 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Ekonomická efektivnost zakoupení CNC stroje ve firmě KELLNER CZ s.r.o.
 (Kristýna Fojtíková)

2019, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//khrqun// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)