Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Bezdomovectví

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Identifikace potřeb uživatelů služby Nízkoprahového denního centra a Terénních programů
 (David Sedlák)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/myexb/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Organizační kultura oblastní charity
 (Barbora Stehlíková)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mjqub/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Služba pastoračního asistenta v Oblastní charitě
 (Jiří STROGAN)

2012, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//iaxq29// | Teologie / Křesťanská výchova | Theses on a related topic

Fundraisingový plán pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas Farní charity Jindřichův Hradec
 (Terezie DVOŘÁKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wcdsmp// | Sociální politika a sociální práce / Mezinárodní sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

The Impact of Socioeconomic Status and Social Exclusion in Higher Education
 (Samuel Ryckenberg)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73440 | Kvantitativní metody v ekonomice / Quantitative Economic Analysis | Theses on a related topic

Sociální inovace v kontextu problematiky bezdomovectví
 (Eva Vladyková)

2018, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/oe2ro/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Bezdomovectví z pohledu sociální pedagogiky
 (Dalibor ŠMEHLÍK)

2010, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//di07x2// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Bezdomovectví v České republice
 (Ondřej MRÁZEK)

2021, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//v6su9j// | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Životní styl pracovníků působících v poradenství zdravého životního stylu.
 (Kateřina JANOŠOVÁ)

2011, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ff4v6e// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Životní styl prezenčních studentů Masarykovy univerzity
 (Jana Petrlíková)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uotiu/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)