Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

terenni program

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Terénní program pro uživatele drog očima klientů
 (Klára MACHAČOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z3ki9z// | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

Terénní program vs. léčba infekčních onemocnění intravenózních uživatelů drog
 (Jana Zónová)

2014, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//rktb4b// | Systémová integrace procesů ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

Terénní programy v Brně očima jejich klientů.
 (Barbora Pohanková)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wpc2n/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Pohled na terénní programy pro děti a mládež očima terénních pracovníků a jejich uživatelů ve Společnosti Podané ruce
 (Denisa ŠIMKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//heedgp// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Teorie a praxe evaluace sociálních služeb: evaluace vlastní činnosti ze strany terénních sociálních pracovníků organizace nabízející terénní programy pro uživatele návykových látek
 (Tereza VLHOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//foysix// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

"Jak klienti terénního programu pro uživatele návykových látek vnímají pracovníky programu"
 (Gabriela Vejrostová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gcw1vq// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Zjišťování potřeb osob bez přístřeší v terénním programu Armády spásy v Praze
 (Hana Zahajská)

2013, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/vsz3a/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Identifikace potřeb uživatelů služby Nízkoprahového denního centra a Terénních programů
 (David Sedlák)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/myexb/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Program obnovy venkovské obce Slavče (u Trhových Svinů)
 (Miroslava PIŠINGEROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dwochg// | Specializace v pedagogice / Zu-SVu, Společný základ | Theses on a related topic

Program obnovy venkovské obce Slavče (u Trhových Svinů)
 (Miroslava PIŠINGEROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1yv4co// | Specializace v pedagogice / Zu-SVu | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)