Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

inkrementální shlukování

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Moderní shlukovací metody
 (Stanislav ŠEFAR)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//lpn2j4// | Aplikovaná informatika / Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Postupy založené na bootstrapu v modelech extrémních událostí
 (Václav Kohout)

2017, Disertační práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//i7mue9// | Aplikovaná matematika / Matematické modely a jejich aplikace | Theses on a related topic

Metody redukce OOV ve statistických jazykových modelech založených na třídách
 (Jan HOIDEKR)

2012, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ccwnc7// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika | Theses on a related topic

Ceny bytů v panelových domech na brněnských sídlištích
 (Michal Koutný)

2020, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vjtel/ | Regionální rozvoj a cestovní ruch / | Theses on a related topic

Analýza determinantov výdavkov na hazard na Slovensku
 (Martin Brodanský)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/47957 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Theses on a related topic

Vliv míry nezaměstnanosti v Ústeckém kraji na náborové a adaptační náklady a dále na fluktuaci zaměstnanců ve vybraném výrobním podniku
 (Markéta BEZEMKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//q6yci6// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Analýza predikční schopnosti vybraných fundamentálních modelů měnového kurzu na základě statistických metod
 (Josef Sommer)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52506 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Částečně řízené učení algoritmů strojového učení (semi-supervised learning)
 (Jiří Pavlík)

2016, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//cjxceu// | Inženýrská informatika / Automatizace řízení a informatika | Theses on a related topic

Metody strojové klasifikace pro výběr optimálního estimátoru křivosti
 (Filip HÁCHA)

2019, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//s7u3tg// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

Rozšíření systémů strojového učení WEKA a RapidMiner o algoritmus ART
 (Martin Řehánek)

2008, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aoq79/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)