Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

shluková, analýza, dokumentů

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Vícerozměrné statistické metody jako nástroj pro analýzu diverzity akutní lůžkové péče
 (Kateřina Ježová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nd2pg/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Metody shlukové analýzy pro klasifikaci dokumentů pro účely následného využití v oblasti automatické adaptace jazykových modelů
 (Václav VOLDŘICH)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//5gnxl6// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic

Vybrané vícerozměrné metody pro analýzu kategoriálních dat
 (Eva Pirohová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79853 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

Shlukovací metody pro velké soubory dat
 (Ondřej Vilikus)

2007, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/2833 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické a pojistné inženýrství | Theses on a related topic

Návrh a vývoj generátoru shluků pro shlukovou analýzu
 (David Červenka)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73367 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Moderní shlukovací metody
 (Stanislav ŠEFAR)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//lpn2j4// | Aplikovaná informatika / Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Generátor shluků pro shlukovou analýzu
 (David Červenka)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/81987 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Kritické zhodnocení odolnosti metod pro získávání znalostí z databází vůči nekvalitním datům
 (Jakub Šotlík)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/61439 | Aplikovaná informatika / Znalostní technologie | Theses on a related topic

Metody shlukové analýzy a hodnocení úspěšnosti jejich klasifikace
 (Eva Janoutová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78613 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

Hodnocení výsledků metod shlukové analýzy
 (Tomáš Löster)

2004, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28022 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)