Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

intence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Informační funkce školy při kariérovém rozhodování žáků ZŠ
 (Anna ZÁBOJNÍKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xl8laf// | Učitelství pro střední školy / Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Exaktní metody rozhodování jako nástroj zdokonalování analyticko-informační funkce cotrollingu průmyslového podniku
 (Anna Henzlová Hrubá)

2016, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112240 | Řízení průmyslových systémů / | Theses on a related topic

Modifikátory informační funkce v útvarech zpravodajství
 (Klára WOWROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//mvdjrw// | Specializace v pedagogice / český jazyk - hudební výchova | Theses on a related topic

Informační funkce účetní uzávěrky a závěrky ve zjednodušeném a plném rozsahu
 (Veronika Němcová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//q140sb// | Ekonomika a management / Finance a řízení | Theses on a related topic

Postavení a funkce controllingu ve společnosti Dalkia Česká Republika, a.s.
 (Martina Miczková)

2011, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87690 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Katastr nemovitostí, struktura, funkce
 (Pavel Fučík)

2007, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i5jxm/ | Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem | Theses on a related topic

Metody výpočtu cenové funkce nad prostorovými daty
 (Jan PŘÍBORSKÝ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//d0ivqw// | Geografie / Geoinformatika | Theses on a related topic

Podnikový informační systém a jeho funkce
 (Jana Svobodová)

2009, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/leh74/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Podnikový informační systém a jeho funkce
 (Ludmila Šauerová)

2008, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o0jsq/ | Ekonomika a management / Podnikové hospodářství | Theses on a related topic

Funkce výrazových prostředků textu ve sportovní žurnalistice v deníku Sport při MS 2009 v hokeji
 (Josef Janda)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x261u/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)