Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

algorithm design

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Design and implementation of contrast enhancement algorithm for testing images related to security applications
 (Chintan Khanna)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d7p2z/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií (angl.) | Theses on a related topic

Modern patent management as an area of conflict between legal protection and economic significance: Design of a simple and effective patent circumvention algorithm
 (Helmut Markus Depfenhart)

2020, Disertační práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3ay48e// | Economics and Management / Business Management and Economics | Theses on a related topic

Parallelization of brute force attack on MD5 hash algorithm in FPGA
 (Maruthi Gillela)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xa53n/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií (angl.) | Theses on a related topic

Hand analysis in gesture-based interfaces : design of an accurate real-time algorithm
 (Pavel Jetenský)

2016, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//knnrfg// | Elektrotechnika a informatika / Informační, komunikační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Tahová soubojová hra inspirovaná principy algoritmizace
 (Josef KALOUSEK)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xv77m8// | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic