Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

malware analysis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Windows malware detection using malware visualisation
 (Martina Cvinčeková)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ywwhp/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Malware Analysis from the Behavioral Point of View
 (Maksim Kirei)

2021, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144008 | Informační a komunikační bezpečnost / | Theses on a related topic

Srovnání vlastností a možností formátů na popis malware
 (Peter Nemček)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i8ocj/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Webový nástroj/framework pro snazší analýzu malware
 (Radoslava Povalová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w6fg3/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Analýza Malware
 (Václav Hasman)

2022, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostně právní / Policejní akademie

http://theses.cz/id//vemuyt// | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Metody statické analýzy malware
 (Jan Hložek)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140562 | Informační a komunikační technologie / Informační a komunikační bezpečnost | Theses on a related topic

Analýza malware
 (David Broniek)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136073 | Informační a komunikační technologie / Informační a komunikační bezpečnost | Theses on a related topic

Analýza malware
 (Tomáš ORLÍK)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//66qdop// | Informatika / | Theses on a related topic

Zjišťování podobnosti malware
 (Ondřej Fujtík)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/efrp7/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Detection of Android Malware Using Machine Learning
 (Matúš Šikyňa)

2021, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xd0ie/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)