Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zahraničně, obchodní, operace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Financování korporátních klientů při zahraničně obchodních operacích z pohledu banky
 (Jakub Vrba)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/35403 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Zahraničně obchodní transakce a kapitálové investice v zahraničí v účetních souvislostech
 (Julie Lucjuk)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78285 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Nepřímé daně při provádění zahraničně obchodní činnosti
 (Martin Pekár)

2009, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tca18/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Problematika fungování potrubní přepravy v rámci světových obchodních operací s plynem a ropou
 (Elizaveta Shtanko)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31997 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Foreign trade transactions of a chosen company
 (Linda Šutová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71925 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Austrians and the Mainstream: The Stories of Exchange Rate Determination
 (Šimon Biľo)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/16717 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Vliv judikatury Evropského soudního dvora na intrakomunitární plnění
 (Zuzana Selzerová)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106889 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Daň z přidané hodnoty a intrakomunitární plnění
 (Dana Marková)

2009, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//pgs1m7// | Ekonomika a management / Management podniku: Manažerská etika | Theses on a related topic

Kurzové rozdíly v účetnictví s přihlédnutí k přepočtu cizoměnových záloh
 (Blanka Turrová)

2020, Bakalářská práce, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

http://theses.cz/id/11rzee/ | Účetnictví a finanční řízení podniku / | Theses on a related topic

Vykazování transakcí v cizích měnách a kurzové rozdíly ve vybrané akciové společnosti
 (Tomáš Dvořáček)

2016, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//x2hyc2// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)