Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sociální sítě

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
"Na hranicích musí panovat zákon a pořádek": Analýza budování mediální agendy a mediální reprezentace tzv. migrační krize v denících Právo a MF Dnes
 (Michal Tkaczyk)

2018, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qf1n6/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Theses on a related topic

The implementation of warm-up activities as a motivational strategy. A comparative analysis of English and German classroom.
 (Martina Žeňuchová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/knahf/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Regionální produkty a tradice a jejich využití v cestovním ruchu
 (Kristýna Urválková)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/ttjkj/ | Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Studie vlivu vnitřních a vnějších podmínek na kvalitu prostředí v místnostech a budovách
 (Jan Barák)

2019, Disertační práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ysca94// | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Theses on a related topic

Zavedení a základní validace HPLC metodiky pro kvalitativní a kvantitativní analýzu fenolových látek obsažených v listech Arabidopsis thaliana
 (Magdaléna BUREŠOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//6d9wmb// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Dopady globalizace na sociální a psychologické aspekty života a rodiny příslušníků arabské menšiny v Izraeli
 (Yousef Mahagna)

2014, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ekze2/ | Psychologie (čtyřleté) / Sociální psychologie | Theses on a related topic

EU a princip předběžné opatrnosti - případová studie argumentace zájmových skupin s ohledem na materiální a postmateriální přístup
 (Lucie Ševčíková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zck2s/ | Humanitní environmentalistika / Evropská studia | Theses on a related topic

Role a postavení Public Relations v komerčním a neziskovém sektoru
 (Kristýna Teifertová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/z0qag/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Využití mobilních analytických přístrojů pro kvalitativní a kvantitativní analýzu drog a jejich příměsí
 (Sabina Kučerová)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//4m662n// | Forenzní analýza / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)