Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

strategicky ramec

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Zjištění přínosu Místních akčních skupin nad rámec Strategického plánu LEADER v rámci České republiky.
 (Lenka BREJCHOVÁ)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rsvus2// | Ekonomika a management / Strukturální politika EU a rozvoj venkova | Theses on a related topic

Strategický controlling vysoké školy
 (Jan Slezák)

2014, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lafto/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Strategický controlling vysoké školy
 (Jan Slezák)

2014, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

http://is.muni.cz/th/321084/esf_b_a2/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Strategický plán mikroregionu Hodonínsko
 (Kateřina Novotná)

2015, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gczbzy// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Strategický plán podnikání vybraného rodinného podniku
 (Michaela Kopalová)

2021, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//hq3y0g// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Strategický rozvoj města Krupka v rámci programovacího období 2014 - 2020
 (Veronika Dvořáková)

2013, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//k5sm22// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Řízení rizik v rámci strategického řízení - konkrétně na obcích
 (Karolína Jandová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/ok6xb/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Riziková analýza vybraných strategických komodit v rámci celního řízení v České republice
 (Jan Markup)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/dla7g/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Strategický rozvojový dokument na období 2014-2020: Moravské Budějovice
 (Natálie Stejskalová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/60113 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Strategický plán rozvoje obce Kvasice
 (Klára Zapletalová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2ogn9y// | Ekonomika a management / Management a ekonomika, specializace Management a ekonomika ve VSRR | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)