Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ellipsometry

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Optical characterisation of non-uniform thin films
 (David Nečas)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ho7w1/ | Fyzika (čtyřleté) / Vlnová a částicová optika | Theses on a related topic

Synthesis and Optical Characterisation of Green Emitting LASER Materials
 (Ondrej MIZERÁK)

2007, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e1eqwj// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Theses on a related topic

Optická diagnostika Si v infračerveném oboru
 (Tomáš Gancarčik)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xnnhp/ | Fyzika / | Theses on a related topic

Optical characterisation of non-uniform thin films
 (David Nečas)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ho7w1/ | Fyzika (čtyřleté) / Vlnová a částicová optika | Theses on a related topic

Mueller matrix ellipsometry of special samples
 (Přemysl Ciompa)

2016, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115152 | Nanotechnologie / | Theses on a related topic

Time-domain terahertz ellipsometry and polarimetric applications of spintronic emitters
 (Pierre Koleják)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140363 | Aplikovaná fyzika / | Theses on a related topic

Optical and magneto-optical spectroscopic ellipsometry of thin layers and nanostructures
 (Ondřej Vlašín)

2009, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74725 | Nanotechnologie / | Theses on a related topic

Growth and characterization of thin films of functional molecules
 (Jakub Rozbořil)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/el6b6/ | Fyzika (čtyřleté) / Fyzika kondenzovaných látek | Theses on a related topic

Optical characterisation of non-uniform thin films
 (David Nečas)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ho7w1/ | Fyzika (čtyřleté) / Vlnová a částicová optika | Theses on a related topic

Molybdenum disulfide and molecular thin films integration into devices for molecular electronics and spintronics
 (Josef Světlík)

2019, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//a2e8bg// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)