Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

požár

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Návrh změn pro zpracování dokumentace zdolávání požárů
 (Marek Tykal)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136032 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Porovnání dokumentace zdolávání požáru u nás a v zahraničí
 (Marek Kříženecký)

2013, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100175 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Rozšíření požadavků na zpracování dokumentace zdolávání požáru v Jihomoravském kraji
 (Radek Bohanes)

2010, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79206 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Theses on a related topic

Napojení na DPPC HZS v jednotlivých krajích ČR se zaměřením na "Dokumentaci zdolávání požáru"
 (Pavel Špát)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4333uy// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Ověření postupů zásahu dle Bojového řádu jednotek požární ochrany při požárech fotovoltaických systémů
 (Martin LAPKA)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kdhsxj// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Prevence bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v gastronomickém provozu
 (Kristýna Porebski)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/kuacj/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Ověření postupů zásahu dle Bojového řádu jednotek požární ochrany při požárech fotovoltaických systémů
 (Martin LAPKA)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kdhsxj// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Právní úprava a realizace ochrany a bezpečnosti zdraví při práci s příklady z výrobních podnikatelských subjektů
 (Luděk Brůček)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/dp4qe/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Problematika požárních zásahů ve věznicích - vytvoření podmínek pro činnost jednotek požární ochrany
 (Dan Schwamberger)

2014, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105333 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Dopad pracovních úrazů na činnost jednotky požární ochrany
 (Petr Šumpík)

2010, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79191 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Theses on a related topic