Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Kardiopulmonální, resuscitace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 37 theses)
Automatizovaný externí defibrilátor a jeho použití laickou veřejností
 (Michaela KONEČNÁ)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//0oprwl// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Automatizovaný externí defibrilátor v Moravskoslezském kraji
 (Aleš KNAP)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//f0pdjk// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Automatizovaný externí defibrilátor v Olomouckém kraji
 (Jan GRONYCH)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//0zzdge// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Automatizovaný externí defibrilátor a jeho využití v praxi
 (Monika Grebeníčková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ah2v4w// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Automatizovaný externí defibrilátor jako nedílná součást první pomoci
 (Jan OBRÁTIL)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//semcr7// | Učitelství pro střední školy / Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy | Theses on a related topic

Automatický externí defibrilátor v Jihomoravském kraji.
 (Petr HAVELKA)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//xo2u5h// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Znalost kardiopulmonální resuscitace a použití automatizovaného externího defibrilátoru učiteli základních škol ve Vyškově
 (Michal Šafařík)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wlxs2/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Theses on a related topic

Automatizované extérní defibrilátory na území hl. města Prahy
 (Jiří MARTAUS)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//8i61ie// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Využívání automatizovaných externích defibrilátorů u vybraných složek integrovaného záchranného systému
 (Michal SKLÁŘ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//v2j5sr// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Defibrilátor s hlasovou navigací
 (Jaromír Petřík)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119104 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 37 theses)