Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Analýza nákladů

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Stanovení nákladové funkce v podniku a možnosti její aplikace
 (Tomáš KUBÍK)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//v521z5// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Paleomalakologická analýza sedimentů pěnovcového slatiniště holocenního stáří: vliv velikosti vzorků, členění vrstev a prostorové variability
 (Jitka Moutelíková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/slrdy/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Theses on a related topic

Analýza nákladů a jejich řízení ve společnosti XY,s.r.o.
 (Josef Večeřa)

2015, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7fwnah// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě Keller - speciální zakládání, spol. s r. o.
 (Karolína Kopecká)

2018, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4mbald// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Analýza nákladů ve firmě XY, s.r.o.
 (Lucie Špilmanová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ookp8o// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Kalkulace variabilních nákladů (aplikace teorie krycích příspěvků)
 (Tomáš Bryška)

2006, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uhdga/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti
 (Lucie Liškutínová)

2019, Bakalářská práce, AKADEMIE STING

https://is.sting.cz/th/lcznu/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních podniků | Theses on a related topic

Moderní přístupy k řízení hospodárnosti (se zvláštním zřetelem na řízení programových aspektů televizní stanice)
 (Jiří Machala)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/38443 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě KAMAX - METAL s.r.o.
 (Martin Beňačka)

2014, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1vydbk// | Ekonomika a management / Management a ekonomika, specializace Management a ekonomika podniku | Theses on a related topic

Řízení provozních nákladů podniku v období ekonomické krize
 (Erika Müllerová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/95465 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)