Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

druhove cleneni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Výkaz zisku a ztráty v druhovém a účelovém členění
 (Jana Václavíková)

2018, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//nr3wrd// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Metodika sestavení výsledovky ve vazbě na druhové a účelové členění nákladů
 (Jana JAKOUBKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//chd3xd// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Paleomalakologická analýza sedimentů pěnovcového slatiniště holocenního stáří: vliv velikosti vzorků, členění vrstev a prostorové variability
 (Jitka Moutelíková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/slrdy/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Theses on a related topic

Veřejné příjmy, jejich charakteristika, druhy a členění
 (Václav HACH)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//oaofch// | Geografie / Geografie pro veřejnou správu | Theses on a related topic

Aktuální členění isotopie.
 (Radim Sova)

2012, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e5pdm/ | Filologie (čtyřleté) / Obecná jazykověda | Theses on a related topic

Akcie a jejich druhy
 (Andrea Horváthová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/osfi1/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Přístup dětí předškolního věku k hračkám znázorňujícím vybrané druhy postižení
 (Tom Vlašic)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kamwt/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Rod Lophophora J. M. Coult. II. Fylogeneze rodu a molekulární charakterizace druhů
 (Barbora SASÁKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//f6j7rx// | Biologie / Botanika | Theses on a related topic