Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nakladova funkce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Stanovení nákladové funkce v podniku a možnosti její aplikace
 (Tomáš KUBÍK)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//v521z5// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Optimalizace výroby podniku s využitím nákladových funkcí
 (Lucie Vašíčková)

2015, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3eewnj// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Nízko-nákladový síťový tiskový server s pokročilými funkcemi
 (Roman Rúbal)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136096 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

Exaktní metody rozhodování jako nástroj zdokonalování analyticko-informační funkce cotrollingu průmyslového podniku
 (Anna Henzlová Hrubá)

2016, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112240 | Řízení průmyslových systémů / | Theses on a related topic

Podnikový informační systém a jeho funkce
 (Ludmila Šauerová)

2008, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o0jsq/ | Ekonomika a management / Podnikové hospodářství | Theses on a related topic

Controlling, jeho úloha, základní funkce a projekt implementace ve společnosti
 (Stanislav Myška)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/90734 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Vyhodnocení sociálně-ekonomické funkce chráněných území
 (Aneta Hedejová)

2015, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//hjqsb0// | Krajinářství / | Theses on a related topic

Odhad nákladových křivek vybrané firmy
 (Dominika Lehoťáková)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xk3kq/ | Ekonomické teorie / Ekonomie | Theses on a related topic