Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

teorie zakotveni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vývoj závazku k celoživotní abstinenci u pacientů během režimové odvykací léčby závislosti na alkoholu – analýza metodou zakotvené teorie
 (Klára Čapková)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/demzc/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Teorie bezpečnosti sociálně vyloučených lokalit
 (Václav Walach)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tbyt6/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Theses on a related topic

Pravicové nebo levicové? Obsahová analýza editoriální agendy vybraných českých deníků optikou teorie politického paralelismu
 (Martin Drápal)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p0m5d/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Skici ze současné estetické výchovy: Termín, kontext, praxe a teorie
 (Karla Brücknerová)

2010, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/topns/ | Pedagogika (čtyřleté) / Pedagogika | Theses on a related topic

Letní kurz jako prostředek mezinárodní spolupráce ve vzdělávání mládeže (zakotvená teorie)
 (Jiří OKROUHLÝ)

2011, Disertační práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//du3qzs// | Kinantropologie / | Theses on a related topic

Funkce a opodstatnění druhé parlamentní komory v České republice na základě teorie druhých komor
 (Karel Horádek)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB6860 | Politologie / | Theses on a related topic

Výchovné dilema v subjektivních teoriích rodičů
 (Veronika Saňáková)

2015, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//95ujnq// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic