Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Fluorescence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Využití metod fluorescenční spektrofotometrie, FTIR a UV VIS spektroskopie v materiálovém inženýrství
 (David KLOBÁSKA)

2009, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cx6ivm// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Theses on a related topic

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS,FTIR)
 (Iveta MICHALČÁKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//l6ei24// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic

Využití FTIR a UV VIS spektroskopických metod v materiálových vědách
 (Leoš POLKA)

2012, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//evcu82// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Theses on a related topic

UV VIS a FTIR spektroskopická analýza materiálů na bázi polymerů
 (Leoš POLKA)

2010, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4gzf0i// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic

Využití metod fluorescenční spektrofotometrie, FTIR a UV VIS spektroskopie v materiálovém inženýrství
 (David KLOBÁSKA)

2009, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cx6ivm// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Theses on a related topic

Studium migrace železoarenového fotoiniciátoru z vytvrzeného pojivového filmu UV/VIS spektroskopií
 (Ondřej Škola)

2012, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9d8ilt// | Polygrafie / | Theses on a related topic