Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Arktida

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Dopady těžby nerostných surovin na ekonomickou situaci místních obyvatel a životní prostředí
 (Jitka Jordánová)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yokxq/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Těžba nerostných surovin z Tichého oceánu.
 (Matěj Nemček)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137281 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Turistický potenciál vybraných lokalit po těžbě nerostných surovin (Těšínské Slezsko)
 (David Neuman)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129902 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

Způsoby rozpojování hornin při těžbě a úpravě nerostných surovin
 (Lukáš Jelínek)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119648 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Porovnání výkonů nákladní dopravy při těžbě nerostných surovin
 (Olga Hybnerová)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//mjk3l1// | Těžba nerostných surovin / | Theses on a related topic

Vývoj zásob a těžby nerostných surovin v ČR po roce 1989.
 (Jaromír Starý)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112262 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Modelování vlivu vybraných faktorů na těžbu resp. poptávku nerostných surovin
 (Lukáš Secký)

2021, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//l1suom// | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Vývoj rozvojových deficitů v islámských zemích závislých na těžbě nerostných surovin
 (Pavla VÍTOVÁ)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xgvorq// | Geografie / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Rizika automobilové nákladní dopravy při povrchové těžbě nerostných surovin
 (Olga Hybnerová)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137190 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Význam krajinných prvků po těžbě nerostných surovin v ochraně přírody Opavska
 (Jana Kubošková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130111 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)