Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

maintenance of public greenery

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Posuzování vlivu stavební činnosti a sezónní údržby veřejné zeleně na zdravotní stav a vývoj stromů v sídelní a uliční zeleni Statutárního města Olomouce
 (Pavlína RICHTEROVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//92aq6b// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor | Theses on a related topic

Údržba veřejné zeleně ve městě Šumperku
 (Jan BARTOŇ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//r8zwv8// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Návrh souboru strojních zařízení pro komplexní řešení údržby cest, chodníků a pro ošetřování zeleně na veřejných plochách ve vybrané obci.
 (Anna ŠNEJDAROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2ws76u// | Zemědělská specializace / Dopravní a manipulační prostředky | Theses on a related topic

Systém řízení údržby veřejné zeleně v městské zástavbě průmyslové aglomerace
 (Richard Fatka)

2011, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87628 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Outsourcing ve veřejném sektoru
 (Veronika Kufová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a57zs/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Ekonomické a ekologické aspekty údržby zeleně v centru města Ostravy
 (Richard Fatka)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75878 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic