Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

udrzba verejne zelene

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Údržba veřejné zeleně ve městě Šumperku
 (Jan BARTOŇ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//r8zwv8// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Posuzování vlivu stavební činnosti a sezónní údržby veřejné zeleně na zdravotní stav a vývoj stromů v sídelní a uliční zeleni Statutárního města Olomouce
 (Pavlína RICHTEROVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//92aq6b// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor | Theses on a related topic

Systém řízení údržby veřejné zeleně v městské zástavbě průmyslové aglomerace
 (Richard Fatka)

2011, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87628 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Návrh souboru strojních zařízení pro komplexní řešení údržby zeleně ve vybrané obci
 (Lukáš KADLEC)

2015, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bfe5jt// | Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby | Theses on a related topic

Údržba zeleně v Prostějově
 (Barbora KALÁBOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9ogs50// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Pasportizace zeleně v zámeckém parku města Šenov
 (Marie Pastrňáková)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97771 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Údržba travnatých ploch žacími malotraktory.
 (Jan JANOUŠEK)

2013, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//eqdc51// | Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby | Theses on a related topic

Využití mechanizačních prostředků při údržbě městské zeleně
 (Petra Drábková)

2015, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//0am326// | Zahradnické technologie / Zahradnictví | Theses on a related topic

Ekonomické a ekologické aspekty údržby zeleně v centru města Ostravy
 (Richard Fatka)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75878 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Letní údržba veřejných prostranství v malých obcích
 (Radka Adamcová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105605 | Stavební inženýrství / Správa majetku a provoz budov | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)