Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ukazovatele rentability

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

"Characterization of Pathogenic Variants of Mitochondrial Carriers and Transporters With the Use of Biochemical Methods: Revealing Novel Mutations and Deletions in Patient Samples, Assumed to be Associated With Rare Diseases."
 (Magdalena Maria BEHENSKY)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3jtjss// | Biological Chemistry / | Theses on a related topic

Hodnotenie finančného zdravia vybraného subjektu finančného trhu
 (Monika Kubačková)

2022, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/146767 | Finance / | Theses on a related topic

Hodnotenie finančného zdravia vybraného subjektu finančného trhu
 (Monika Kubačková)

2022, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/146767 | Finance / | Theses on a related topic

Saatyho Analytický hierarchický proces
 (Michaela Slavíková)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//k0b7vj// | Aplikovaná matematika / Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví | Theses on a related topic

Identifikace a posouzení míry vlivu faktorů na proces implementace CRM systémů
 (Markéta Zajarošová)

2013, Disertační práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101341 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Matematické modelování požadavků trhu na produkt v rámci koncepce analytického hierarchického procesu
 ()

2021, Habilitační práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gp4f6a// | nedefinovano / | Theses on a related topic

Stanovení výkonnosti strojírenského podniku kombinací metod Balanced Scorecard a analytického hierarchického procesu
 (Martin Jankových)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102363 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Matice párových porovnání v analytickém hierarchickém procesu a jejich aplikace
 (Zuzana KISZOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ul5gk1// | Aplikovaná matematika / | Theses on a related topic