Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Tepelně, izolační, vlastnosti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Měření tepelně izolačních vlastností oděvních materiálů v proudícím vzduchu
 (Radka Lamková)

2017, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//d5p5e6// | Textilní inženýrství / Oděvní a textilní technologie | Theses on a related topic

Srovnávací analýza metod pro zjišťování tepelně izolačních vlastností
 (Tereza Szepesiová)

2015, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ubgsd5// | Textilní inženýrství / Oděvní a textilní technologie | Theses on a related topic

Nová metoda měření tepelného odporu zejména vlákenných izolačních vrstev a její výhody oproti známým metodám
 (Barbora Svádová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//un35kc// | Textil / Textilní marketing | Theses on a related topic

Vliv vlhkosti proudícího vzduchu na tepelně izolační vlastnosti textilií
 (Ivana Céeová)

2018, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//d1tmt6// | Textilní inženýrství / Oděvní a textilní technologie | Theses on a related topic

Zkoumání tepelně-izolačních vlastností tkanin vybraného zásahového oděvu
 (Jakub Němčák)

2013, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100190 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Měření tepelné vodivosti\nl{}
 (Martina PAVELKOVÁ)

2007, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wv2h7p// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic

Vliv teploty na tepelné ztráty textilií
 (Tomáš Kubeček)

2016, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//z8ayjy// | Průmyslové inženýrství / Produktové inženýrství | Theses on a related topic

Metodika testování a certifikace tepelně izolačních vlastností skladovacích zařízení
 (Romana Vítková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//h4vx5f// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

Identifikace tepelně izolačních vlastností měřícího zařízení.
 (Gabriela Hoffová)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104453 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | Theses on a related topic

Měření tepelně izolačních vlastností oděvních materiálů v proudícím vzduchu
 (Radka Lamková)

2017, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//d5p5e6// | Textilní inženýrství / Oděvní a textilní technologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)