Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

tepelný komfort

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Numerical model of solids thermal decomposition
 (Jiří Ira)

2019, Disertační práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//bk16lz// | Chemické a procesní inženýrství (čtyřleté) / | Theses on a related topic

Model tepelné historie karbonských sedimentů v dolu Lazy v hornoslezské pánvi
 (Lada Navrátilová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hjmbh/ | Geologie / | Theses on a related topic

Model vakuového zhášedla
 (Michal Darda)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98514 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Modelování tepelného odporu a další parametry komfortu ponožek ve vlhkém stavu
 (Tariq Mansoor)

2020, Disertační práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ryk9sp// | Textile Engineering / Textile Technics and Materials Engineering | Theses on a related topic