Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Překližka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Pevnost lepeného spoje v ohybu v závislosti na klimatických podmínkách
 (Pavel Stehlík)

2019, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//epd0my// | Nábytkové inženýrství / | Theses on a related topic

Korelace pevnosti v prostém tlaku a petrografického složení na vybraných lokalitách v České republice
 (David Sysala)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//o759z8// | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Analýza vlivu navíjecí teploty na výslednou pevnost v tahu válcovaného pásu
 (Radek Tomášek)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119536 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Theses on a related topic

Orientační posouzení pevnosti hornin v prostoru příbramské synklinály
 (Karolína Faktorová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/woqn7/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

Vývoj pevnosti hornin v závislosti na hloubce na základě vrtného průzkumu
 (Dominika Muchová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cb0oy/ | Geologie / | Theses on a related topic

Elektrická pevnost izolátorů v sítích VN
 (Daniel ROKŮSEK)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//pev6k8// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

Vliv tvaru a typu insertu na pevnost spoje v kompozitních dílech
 (Jaroslav Bíza)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//az87zs// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

Zjištění modulu pružnosti pomocí statické zkoušky tahem a tříbodovým ohybem
 (Pavel Grof)

2017, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//7pugpj// | Strojní inženýrství / | Theses on a related topic

Vliv vyztužení okrajů otevřených tenkostěnných plastových profilů na mechanické chování v ohybu
 (František ZETÍK)

2008, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//d9ewer// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

Analýza vlivu navíjecí teploty na výslednou pevnost v tahu válcovaného pásu
 (Radek Tomášek)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119536 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)