Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pobočková, ústredňa, Asterisk

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

VoIP telefonie na bázi Asterisk PBX a její integrace do Dynamics CRM
 (Miroslav Adamec)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p49sd/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

VOIP ústředna s protokolem SIP\nl{}
 (Tomáš IGLO)

2009, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//avmpv2// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

VoIP telefonie na bázi Asterisk PBX a její integrace do Dynamics CRM
 (Miroslav Adamec)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p49sd/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic