Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

analysis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Automatizovaná parametrizácia programu TE-greedy-nester pre vyhľadávanie transpozónov v genómových sekvenciách
 (Jakub Horváth)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sf3sl/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Theses on a related topic

Automatizovaná parametrizácia programu TE-greedy-nester pre vyhľadávanie transpozónov v genómových sekvenciách
 (Jakub Horváth)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sf3sl/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Theses on a related topic

Automatizovaná parametrizácia programu TE-greedy-nester pre vyhľadávanie transpozónov v genómových sekvenciách
 (Jakub Horváth)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sf3sl/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Theses on a related topic

Automatizovaná parametrizácia programu TE-greedy-nester pre vyhľadávanie transpozónov v genómových sekvenciách
 (Jakub Horváth)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sf3sl/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Theses on a related topic

Automatizovaná parametrizácia programu TE-greedy-nester pre vyhľadávanie transpozónov v genómových sekvenciách
 (Jakub Horváth)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sf3sl/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Theses on a related topic

Výpočtové prostredie pre anotáciu DNA sekvencií transpozónov a ich prezentáciu
 (Michal Červeňanský)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zjerl/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Theses on a related topic