Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

semantic web

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Application of Semantic Web Technologies to Verification of Business Requirements
 (Anastasia Shuvalova)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/83156 | Aplikovaná informatika / Znalostní a webové technologie | Theses on a related topic

Building of domain-specific semantic networks from web pages
 (Ron Šmeral)

2011, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mpuyl/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Ontology Learning and Information Extraction for the Semantic Web
 (Martin Kavalec)

2006, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/55027 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Modeling Events on the Semantic Web
 (Tomáš Hanzal)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/48346 | Aplikovaná informatika / Znalostní technologie | Theses on a related topic

Visualization of Ontologies on the Semantic Web
 (Marek Dudáš)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/38537 | Aplikovaná informatika / Znalostní technologie | Theses on a related topic

Sémantický web
 (Jana Mariničová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ttjqp/ | Bankovnictví / Informační technologie | Theses on a related topic

Sémantický web a mikroformáty
 (Lucie Kořistková)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/czz9k/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Ontology Learning and Information Extraction for the Semantic Web
 (Martin Kavalec)

2006, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/786 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Sémantický web a jeho využití
 (Jiří Lajčok)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136276 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Web 3.0 - Východiska, aplikace, technologie
 (Alena Tomečková)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c2xmd/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)