Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

genetic algorithm

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Application of Genetic Algorithms in Control of Induction Motor Drives
 (Thinh Cong Tran)

2018, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133977 | Elektrotechnika / Elektrické stroje, přístroje a pohony | Theses on a related topic

Aplikace genetického algoritmu na rozvrhování výroby strojírenské firmy
 (Jiří Stariat)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51695 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Vliv selekčních metod na tvorbu nové populace a chování genetického algoritmu
 (Ondřej Tázlar)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9564 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Modelování souboru neizometrických částic pomocí genetického algoritmu
 (Denisa Absolonová)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//fln1mj// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Genetické algoritmy a genetické programování
 (Josef Bydžovský)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8330 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic