Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

genetic programming

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Optimalizace pomocí genetických algoritmů a genetického programování
 (Petr Svoboda)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103852 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Sbírka řešených úloh z problematiky genetického programování
 (Tomáš VOZNIČKA)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ax71jn// | Aplikovaná informatika / Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Kartézské Genetické Programování v Evolučním umění
 (Marek Jelínek)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108735 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Využití genetického programování při tvorbě obchodní strategie na devizovém trhu
 (Petr Líbal)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31649 | Aplikovaná informatika / Znalostní technologie | Theses on a related topic

Genetické programování v prostředí Mathematica
 (Martin MACHÁČEK)

2010, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9nn5kt// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Modularita v genetickém programování
 (Michal Horák)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//6gza0d// | Informatika / | Theses on a related topic

Autofocusing in Automated Microscopy
 (Silvie Luisa Křivánková)

2007, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a1w8t/ | Informatika / | Theses on a related topic