Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Taneční škola

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Taneční škola LOLA'S DANCE, případová studie
 (Oldřich HOFÍREK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4uvll4// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie - management volného času a rekreace | Theses on a related topic

PROJEKT NOVÉ TANEČNÍ ŠKOLY DANCE ART
 (Silvie Kašparová)

2006, Bakalářská práce, Janáčkova akademie múzických umění v Brně

http://theses.cz/id//ddwbvb// | Divadelní manažerství / | Theses on a related topic

Kompenzační cvičení k tanečním stylům street dance
 (Romana Barešová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//67fpt0// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic