Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

analysis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Tool for the Section 508 compliance website analysis
 (Tomáš Schlosser)

2012, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/os8t2/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Analýza nástrojů pro ověření přístupnosti internetových stránek dle amerického zákona Sekce 508
 (Jiří Novák)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/44623 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines
 (Tomáš DRN)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//y137a9// | Aplikovaná informatika / Výpočetní technika | Theses on a related topic

Comparation analysis of selected world universities web pages
 (Filip Balcar)

2007, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/9841 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Aktualizace webových stránek organizace vzhledem k novým možnostem Web 2.0 a Web 3.0
 (Miroslav Hofbauer)

2008, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zu38y/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Analýza a hodnotenie web stránok verejnej správy v Slovenskej republike
 (Tomáš Koščák)

2015, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/orxdt/ | Bankovnictví / Informační technologie | Theses on a related topic

Drools Fusion and Utilization of Complex Event Processing in Web Applications
 (Iva Žáková)

2013, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ine99/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Inteligentní systémy pro interaktivní návrh tematických map.
 (Radek Dostál)

2014, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110396 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Theses on a related topic