Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Mapové služby

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Datové sady a mapové produkty resortu ČÚZK a jejich využitelnost pro pozemkové úpravy
 (Petr HONETSCHLÄGER)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9ffm8d// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

Mapové podklady a jejich využití pro zpracování komplexní pozemkové úpravy
 (Ondřej FLORIÁN)

2013, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//37ehkh// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

Vybudování a zaměření geodetické sítě bodů jako podklad pro zpracování komplexní pozemkové úpravy
 (Robert ZAPOMĚL)

2012, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//j1351h// | Zemědělské inženýrství / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

Jednoduché pozemkové úpravy v obci Zuberec
 (Zuzana Železníková)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97786 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Theses on a related topic

Digitální mapové podklady využitelné pro projekty pozemkových úprav -- hodnocení jejich geometrických vlastností a aktuálnosti
 (Olga CHVÁTALOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bjho0y// | Geomatika / | Theses on a related topic

Stanovení obvodu katastrálního území jako podklad pro projekt komplexní pozemkové úpravy
 (Martin VAZAČ)

2013, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9xue8e// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

Digitální mapa vybrané knihovny Masarykovy univerzity
 (Kateřina Tarabusová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w6hj8/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Mapa sociálních služeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium
 (Iva Dřímalová)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//qaw78p// | Vychovatelství / | Theses on a related topic