Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Chytrá helma

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Modelování inerciální měřicí jednotky
 (David Česenek)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//993go5// | Kybernetika a robotika / | Theses on a related topic

Zařízení pro analýzu pohybu pomocí inerciálních senzorů
 (Bedřich Said)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hx416/ | Informatika / Programovatelné technické struktury | Theses on a related topic

Inteligentní zpracování dat z inerciálních senzorů pro odhad orientace ponorného zařízení
 (Václav HELMA)

2015, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//q6vwkp// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic

Klasifikace myopotenciálů gest ruky pro ovládání aplikací
 (Filip Marynčák)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119228 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

Využití energy harvestingu pro chytrou cyklistickou helmu
 (Boris Novosad)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128567 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Theses on a related topic

Smart Worker Helmet for Human Activities Monitoring
 (Boris Novosad)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140468 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

Smart Worker Helmet for Human Activities Monitoring
 (Boris Novosad)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140468 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

Smart Worker Helmet for Human Activities Monitoring
 (Boris Novosad)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140468 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

Smart Worker Helmet for Human Activities Monitoring
 (Boris Novosad)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140468 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

Smart Worker Helmet for Human Activities Monitoring
 (Boris Novosad)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140468 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic