Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zrakové postižení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 39 theses)
Faktory ovlivňující intagrační proces osob se zrakovým postižením do společnosti
 (Karina Sachová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g4t9y/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Integrační proces žákyně se zrakovým postižením do hlavního vzdělávacího proudu předškolního a základního vzdělávání, případová studie
 (Petra BLÁHOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kzofkv// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Vstup dítěte se zrakovým postižením do základní školy
 (Jana VAŇKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fl6jqc// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - poradenství | Theses on a related topic

Vstup dítěte se zrakovým postižením do mateřské školy
 (Jana VAŇKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vxfwk6// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku | Theses on a related topic

Integrace žáků se zrakovým postižením do základní školy
 (Kristýna KÚTNA)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6d29n4// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a přírodopis se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Mapování bariér městské části Praha 13, jako součást tvorby podmínek pro integraci zdravotně postižených osob do společnosti
 (Nora Turková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/s6ihn/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Integrace dítěte se zrakovým postižením do předškolního zařízení
 (Jana Janoušková)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bl08w/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Integrace žáků se zrakovým postižením do běžné školy
 (Dagmar Koukalová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jufbm/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Systém předškolní přípravy dítěte se zrakovým postižením na vstup do základní školy
 (Kateřina OBŠILOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7hd7e2// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Komunikační kompetence předškolních dětí v porovnání běžné mateřské školy a mateřské školy Montessori
 (Michaela Vojáčková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ob763/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 39 theses)