Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

daň z príjmov

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Výdaje na dopravu do zaměstnání jako nezdanitelná položka u daně z příjmů fyzických osob
 (Jakub Končitík)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5fki77// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Nezdanitelné části a slevy na dani u fyzických osob v České a Slovenské republice
 (Kateřina Krivčíková)

2017, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118029 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Vývoj nezdanitelných částí základu daně a slev na dani z příjmů fyzických osob v České republice
 (Nikola Jiranová)

2015, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107343 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Rizika při uplatňování nezdanitelných částí základu daně a slev na dani z příjmů
 (Jana VYORALOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//d72qtk// | Ekonomika a management / Finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Hospodaření a účetnictví příspěvkové organizace s dopadem na daň z příjmů právnických osob
 (Nikola Chobotová)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hw1at/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Komparace daňového systému České republiky a vybrané země se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob
 (Miriam Moramová)

2017, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vrvg9/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Komparácia vývoja dane z príjmov fyzických osôb na Slovensku a v Čechách
 (Katarína Bamburová)

2015, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/b3svj/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Daň z přidané hodnoty v neziskové organizaci
 (Pavla Králová)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tp0b2/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Aplikácia dane z príjmov zo závislej činnosti v konkrétnej daňovej jednotke
 (Eva Benedek)

2012, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/tc9n4/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Srovnání neziskových organizací, příspěvkových organizací a podnikatelů z hlediska účetnictví a daně z příjmů
 (Jana PRCHALOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3062 | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)