Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rizika drog

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Rizika spojená s užíváním nealkoholových návykových látek klienty Kontaktního centra Kolín o.s. Prostor
 (Markéta Paluchová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11015 | Specializace v pedagogice / Sociální komunikace v neziskovém sektoru | Theses on a related topic

Predispoziční ukazatele užívání nealkoholových návykových látek a testování jejich relevance ve městě Orlová.
 (Petr SVĚCH)

2016, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//x3k7lz// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Predispoziční ukazatele užívání nealkoholových návykových látek a testování jejich relevance ve městě Orlová
 (Petr SVĚCH)

2016, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ashlak// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Formy pomoci osobám závislým na nealkoholových návykových látkách ve výkonu trestu odnětí svobody v České republice
 (Daniela PUNZOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//e5qv4e// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Faktory užívání nealkoholových návykových látek u klientů vybraného K-centra.
 (Michaela NANTLOVÁ)

2015, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2f5mt1// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Drogy a kriminalita související se zneužíváním návykových látek
 (Josef Lokvenc)

2020, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/zafj0/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

Přístup "harm reduction" v sociální práci s lidmi závislými na nealkoholových návykových látkách
 (Dominika PLEVÁKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//76jxfr// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Rizika spojená s užíváním nealkoholových návykových látek klienty Kontaktního centra Kolín o.s. Prostor
 (Markéta Paluchová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11015 | Specializace v pedagogice / Sociální komunikace v neziskovém sektoru | Theses on a related topic

Kontaktní centrum jako alternativa výchovy mládeže s nařízenou ústavní výchovou
 (Veronika SÖCHTIGOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//9jopou// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Etiologické faktory užívania drog v populácii bratislavských injekčných užívateľov drog.
 (Katarína HOLASOVÁ)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3bzxfs// | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)