Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Nejlepší, dostupné, techniky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Nejlepší dostupné techniky v oblasti snižování emisí
 (Lenka Hegerová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92426 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Komplexní zhodnocení nejlepších dostupných technik ve vybraném provozu s chovem prasat a zhodnocení jejich ekonomických dopadů.
 (Pavel LHOTKA)

2014, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//io2vkv// | Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby | Theses on a related topic

Komplexní zhodnocení nejlepších dostupných technik ve vybraném provozu s chovem drůbeže a zhodnocení jejich ekonomických dopadů.
 (Tomáš JANOUŠEK)

2014, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fox6sd// | Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby | Theses on a related topic

Systém managementu laboratoře nejlepších dostupných technik
 (Martin Smolík)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//oe3uj3// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Theses on a related topic

Měření emisí zátěžových plynů z vybraných BAT technik ve zvoleném provozu s chovem prasat, zhodnocení jejich ekonomických dopadů a porovnání s vypočtenými hodnotami dle dokumentu BREF
 (Aleš HADÁČEK)

2017, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nllyws// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Theses on a related topic

Komplexní zhodnocení BAT technik ve vybraném provozu s chovem prasat a zhodnocení jejich ekonomických dopadů.
 (Aleš HADÁČEK)

2013, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0b20e7// | Zemědělská specializace / Dopravní a manipulační prostředky | Theses on a related topic

Komplexní vyhodnocení vybraných BAT technik v chovu prasat a jejich ekonomika
 (David KABUĎA)

2016, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ixhkg0// | Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby | Theses on a related topic

Problematika chovu prasat z hlediska emisí amoniaku a skleníkových plynů a jejich vlivu na životní prostředí.
 (Pavel STLUKA)

2011, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//db36tl// | Zemědělství / Zemědělská technika, obchod, servis a služby | Theses on a related topic

Možnosti ovlivnění emise amoniaku v chovech zvířat.
 (Miroslava Škarková)

2017, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//i9i8vy// | Zootechnika / Obecná zootechnika | Theses on a related topic

Měření emisí zátěžových plynů z vybraných BAT technik ve zvoleném provozu s chovem prasat, zhodnocení jejich ekonomických dopadů a porovnání s vypočtenými hodnotami dle dokumentu BREF
 (Aleš HADÁČEK)

2017, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nllyws// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)