Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

chronická bolest

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Cognitive deficit profile in right-side and left-side brain lesions
 (Iva Senohrábková)

2018, Rigorózní práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/trm3u/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vliv chronické bolesti krční páteře na somatosenzorické funkce a možnosti jejich ovlivnění v rámci fyzioterapie
 (Michaela DOBEŠOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//w1950p// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Bolest jako ošetřovatelský problém
 (Erika MATIKO)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zzf4ib// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Hodnocení somatognozie u chronických bolestí bederní páteře
 (Aleš Pospíšil)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hd0v3/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Psychosocial needs and quality of life of healthy siblings of pediatric oncology patients
 (Šárka Kárová)

2015, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rljwe/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie | Theses on a related topic

The consequences of activities supported by the active ageing approach for quality of life
 (Martin Lakomý)

2019, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cz5vj/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Theses on a related topic

Malignant Tumous of Bile Ducts. Parametric Processing with Respects to Classic Clinical Goals and Quality of life
 (Štěpán Tuček)

2010, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s3p38/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Změny osobnosti u pacientů s chronickou bolestí léčených silnými opioidy (teze disertační práce)
 (Hana Neudertová)

2010, Rigorózní práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q8xvy/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Změny osobnosti u pacientů s chronickou bolestí léčených silnými opioidy
 (Hana Neudertová)

2009, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/idvy0/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie | Theses on a related topic

Změny osobnosti u pacientů s chronickou bolestí léčených silnými opioidy
 (Hana Neudertová)

2009, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/idvy0/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)