Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zmeny osobnosti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Vyvojove zmeny pojeti osobnosti umelce od stredověku po konec 19. století
 (Linda Šilingerová)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tyqti/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Longitudinální stabilita osobnosti
 (Terezie Pilátová Osecká)

2014, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/scdva/ | Psychologie (čtyřleté) / Vývojová psychologie | Theses on a related topic

Vliv Halliwickovy metody plavání na změny osobnosti u handicapované mládeže
 (Martina Pospíchalová)

2006, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nxq12/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy | Theses on a related topic

Vliv školní tělesné výchovy na změny osobnosti integrovaného žáka s dětskou mozkovou obrnou
 (Petr Kalinec)

2006, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dvoil/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Změny osobnosti u pacientů s chronickou bolestí léčených silnými opioidy
 (Hana Neudertová)

2009, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/idvy0/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie | Theses on a related topic

Změny osobnosti u pacientů s chronickou bolestí léčených silnými opioidy (teze disertační práce)
 (Hana Neudertová)

2010, Rigorózní práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q8xvy/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vliv VitaPowerRace na některé změny osobnosti u žen středního věku se sedavým zaměstnáním
 (Tomáš Pospíšil)

2008, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zruyx/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Faktory způsobující změny v osobnosti sociálního pracovníka
 (Michala KRYŠPÍNOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//az0uvw// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence + 2 sp. | Theses on a related topic

Podíl multikulturní společnosti na změně osobnosti
 (Klára Slabá)

2013, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//kwav5v// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - učitelství | Theses on a related topic

Změny osobnosti dítěte při přechodu z rodiny do ústavní péče a opačně
 (Lenka HLOUŠKOVÁ)

2008, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//gc0mtw// | Specializace ve zdravotnictví / Sociální práce se zdravotnickým profilem | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)