Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Ošetřovatelská péče

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 30 theses)
Ošetřovatelská péče u seniorů po zlomenině krčku kosti stehenní na oddělení následné péče
 (Jitka JORDÁKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4xqgla// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta po operaci zlomeniny krčku stehenní kosti
 (Lenka PECHOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//d9zrqy// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče u nemocného po zlomenině krčku kosti stehenní
 (Šárka FIŠEROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//c5ea6t// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Komplexní ošetřovatelská péče u seniora se zlomeninou krčku kosti stehenní
 (Zdeňka PÁPAYOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dk0sbs// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelská kazuistika u pacienta se zlomeninou krčku kosti stehenní
 (Alena RADOŠOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//u5opej// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Algoritmus zobrazovacích metod při poranění krčku kosti stehenní u seniorů
 (Miluše TOČÍKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cvek3f// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Mezioborová týmová spolupráce při následné péči o seniory po zlomenině krčku stehenní kosti
 (Terezie HARATKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//49zx3q// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Theses on a related topic

Fyzioterapie u zlomenin krčku stehenní kosti
 (Jana LAPIŠOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//oxjiiu// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta vyššího věku se zlomeninou krčku stehenní kosti
 (Gabriela KUBIENOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//qlffka// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče u seniorů po zlomenině krčku kosti stehenní na oddělení následné péče
 (Jitka JORDÁKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4xqgla// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 30 theses)