Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Domácí péče

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Domácí ošetřovatelská péče u poúrazových stavů se zaměřením na psychiku a komunikaci
 (Ludmila Jansová)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kccue/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Výuková komunikace ve středisku výchovné péče
 (Marcela Kudláčová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k3r6p/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Komunikace jako součást každodenní ošetřovatelské péče na JIP.
 (Miloslava FROLÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//byd5ci// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Komunikace se seniory v sociálních službách z pohledu pracovníků přímé péče
 (Zdeňka Mikesková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ok0z9u// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Komunikace s rodinou nemocného v intenzivní péči
 (Martina Veselská)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bw3q5/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Komunikace u pacienta v intenzivní péči
 (Lenka Švecová)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ap1sz/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Komunikace s pozůstalými v přednemocniční neodkladné péči
 (Tomáš Boček)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/re31e/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče a komunikace s pacientem na operačním sále
 (Dana VELIMSKÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//u363bz// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic