Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Perkutánní, endoskopická, gastrostomie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Perkutánní endoskopická gastrostomie - edukace osob zajišťujících péči
 (Tereza Tymlová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//b1pasi// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Informovanost studentů o zdravotněsociálních dopadech perkutánní endoskopické gastrostomie na život klienta
 (Kristýna Gnolová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6bhckw// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně-sociální pracovník | Theses on a related topic

Perkutánní gastrostomie a sondová výživa
 (Sylva Štajnochrová)

2006, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ka3mg/ | Specializace ve zdravotnictví / Výživa člověka | Theses on a related topic

Problematika nedostatečné výživy u seniorů s vybranými druhy onemocnění a možnost jejího následného řešení cestou zavedení perkutánní endoskopické gastrostomie.
 (Soňa KORCOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qgj0gi// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Pacient s perkutánní endoskopickou gastrostomií
 (Kateřina Vyroubalová)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a3yd4/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Edukace onkologických pacientů s perkutánní endoskopickou gastrostomií
 (Jana Foltová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//nhng96// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Problematika ošetřování pacientů s perkutánní endoskopickou gastrostomií
 (Jana ROŽÁNKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//r9s1hv// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče a kvalita života pacientů s perkutánní endoskopickou gastrostomií
 (Karolína FLODEROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7wwwc5// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta/klienta se zavedenou perkutánní endoskopickou gastrostomii.
 (Květa ŠMIT)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//u1jm9j// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče o pacienty s enterální sondou
 (Nikola Hauerová)

2016, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//znuheu// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)